توضیحات کامل :

پروژه کارآفرینی تاسیس  (ارائه دهنده اینترنت) ISP در 9 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

تعریف موضوع

اینترنت از پیوند تعداد بی شماری شبكه های ارتباطی كامپیوتری كوچك و بزرگ كه حاوی اطلاعات متنوع میباشد،تشكیل میگردد . یك فرد متصل به شبكه اطلاع رسانی و اینترنت تنها نظاره گر اینترنت نمی باشد بلكه جزئی از اینترنت است و می تواند با آن تبادل اطلاعات نماید . یك شركت یا مؤسسه ارائه كننده خدمات اینترنتی اتصال به شبكه اطلاع رسانی و اینترنت را فراهم می آورد و جزء ضروری دسترسی و اتصال افراد به شبكه اینترنت می باشد.

شركت ها و مؤسسات ارائه كننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت تحت ضوابط و قوانین مشخص شده در هر كشور فعالیت می نمایند و می توانند مستقلا و یا در ارتباط با شبكه اینترنت به فرآوری اطلاعات پرداخته و به مشتریان خود عرضه نمایند .

                                             

اهداف تحقیق

اهداف یك شركت ارائه كننده خدمات اطلاع رسانی  به شرح زیر است :

1- ارائه مجموعه خدمات ارزش افزوده بر خط و برون خط برای كاربران خود.

2- فراهم آورنده دسترسی و همچنین تهیه و فرآوری محتوی برای كاربران خود .

3- انجام انواع فعالیت ها ، برای آشنایی كاربران در استفاده بهینه از شبكه اطلاع رسانی و اینترنت .

4- فراهم سازی خدمات ، تهیه ، تولید ، توزیع یا ارائه اطلاعات برای كاربران مربوط .

5- تهیه و نصب تجهیزات لازم به منظور برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات كاربران – از قبیل شبكه داخلی LAN ، خطوط تلفن ، رهیاب ، مودم و...

 

 

 اهمیت تحقیق

به منظور انتظام امور و فعالیت های اطلاع رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در كشور ، مقررات و ضوابط شبكه های اطلاع رسانی رایانه ای با مد نظر قرار دادن نكات اساسی زیر تنظیم شده است :

  1. حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش .
  2. مسئولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیت های خود .
  3. رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی كشور در این قلمرو .
  4. ایجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به عموم مردم .

 

شرایط و ضوابط

ارائه كننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت مكلف به رعایت شرایط و ضوابط فنی زیر است :

1- لازم است مدیر این موسسات و شركت ها دارای شرایط زیر باشند :

الف : تابعیت ایران و پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب : دارای صلاحیت علمی در حد حداقل مدرك كارشناسی با 25 سال سن .

ج : متدین به یكی از ادیان الهی و رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2- شركت رسا(ISP) دارای مسئولیت قانونی بوده ، نسبت به كلیه ضوابط و تعهدات زیر پاسخگو است :

الف : هر رسا موظف است اطلاعات كلی كاربران و IP های مربوط را ثبت و یك نسخه از آن را نیز به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام كند .

ب : رسا حق واگذاری امتیاز بهره برداری بدون هماهنگی و تایید وزارت پست و تلگراف و تلفن را ندارد .

ج : رسا موظف است ، حتی المقدور تمهیدات فنی لازم برای حفظ حقوق كاربران و جلوگیری از حمله به كامپیوترهای آن ها را فراهم آورد .

د : حریم اطلاعات خصوصی كاربران از مصونیت برخوردار بوده ، هر گونه دسترسی غیر قانونی توسط رساها و هر مرجع دیگر به فعالیت های اینترنتی كاربران ممنوع است.