توضیحات کامل :

پروژه کارآفرینی كارخانه تولید ظروف تفلون در 42 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

4ـ1 تامین مواد اولیه

منطقه ـ درصد داخلی  75 درصد و خارجی 75 درصد

(منشا بر حسب قیمت)

5ـ1 تعداد  كاركنان

مدیریت   (یا مهندس ) :  7 نفر

پوستر  تولیدی (تكنسین 7 نفر كارگر 24 نفر)

كل پرسنل واحد : 3 8 نفر

6 ـ1 تاسیسات زیربنائی

توان برق kw : فرآیند  تاسیسات ، اضطراری

كل توان برق مورد نیاز : 200 كیلو وات 

كیفیت و میزان  مصرف روزانه آب : 12 متر مكعب 

نوع و مقدار مصرف روزانه سوخت فرآیند : 220 لیتر گازوئیل

نتایج و چگونگی رفع آلودگی محیط زیست : در روز 20 لیتر بنزین فاضلاب انسانی و  صنعتی (سپتینگ تانك)

7ـ1 دستگاههای و  تجهیزات خط تولید

بیان كلی امكان تهیه داخلی و یا خارجی حداكثر در پانزده كلعه

بخش تامین داخلی هزار ریال 124000 هزار ریال

بخش ارزبدی دلار   000/52 دلار

 

 

ردیف              موضوعات                 

8 ـ 1  زمین و ساختمانها

مساحت زمین 5000 متر مربع

سطح زیربنا (متر مربع سالن تولید 870 انبارها 510 متر مربع )

تاسیسات 50 كل ساختمان 1750 متر مربع

9 ـ 1 سرمایه گذاری

دارائیهای ثابت  : 33451 هزار ریال‌94380 دلار

سرمایه در گردش : 120970 هزار ریال و 116140 دلار

كل سرمایه گذاری  580992 هزار ریال‌( در دلار ، ریال)

سرمایه گذاری 232397 هزار ریال

وام بلند مدت : 234683 هزار ریال 113912 هزار ریال‌

10 ـ 1 قیمت تمام شده

 (ارزش اولیه برای تولید هر یك از محصولات به تفكیك هزینه های ریالی و ارزی)

كل هزینه های ثابت تولید : هزار ریال‌ 445465 دلار 235230

قیمت تمام شده   واحد  هر یك از محصولات به تفكیك بر حسب ریال‌(هردلار)

158/1 دلار  2591 ریال‌   (قیمت  تمام شده هر كیلوگرم ریال)

11 ـ 1 قیمت عمده  فروشی

قیمت فروش مشابه داخلی هر یك از محصولات بر حسب ریال به واحد سنجش  4500 ریال  (قیمت  كاملاً مشابه خارجی هر  یك از محصولات بر حسب  دلار به واحد سنجش)

 

 

ردیف              موضوعات                 

12 ـ 1 شاخصهای اقتصادی

سود ویژه در ظرفیت نهائی   128627  هزار ریال‌

ارزش افزوده 254152 ریال‌

نقطه سربسر 43%‌  درصد نرخ بازده داخلی ـ درصد سهم   منابع داخلی 82% درصد

برگشت 8/2 ریال

سرمایه گذاری سرانه 10293 هزار ریال‌

صرفه جوئی  (با درآمد روزانه) ارزی دلار