توضیحات کامل :

اجرا و تفسیر از یک نمونه واقعی آزمون میلون در 14 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

 

خلاصه ای از توضیحات فایل

 

مصاحبه تشخیصی:                                                      دارد

شرح حال بیمار (تاریخچه شخصی و خانوادگی و ......):     دارد 

تفسیر و نمره گزاری و نیمرخ:                                         دارد

تجزیه، تحلیل، تفسیر و بحث:                                          دارد

نوع فایل:                                                                   WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

خلاصه ای از متن آزمون:

 

تفسیر گام به گام میلون

گام اول: وارسی شاخص های روایی

  1. وارسی نمره مقیاس روایی(V)

در این پروفایل نمره مقیاس روایی برابر با صفر است V=0، که نشان از اعتبار آزمون می باشد.

  1. وارسی نمره مقیاس افشاء(X)

نمره مقیاس افشاء در این آزمودنی برابر با 66 می باشد و چون بین نمرات 34 تا 178قرار دارد، در نتیجه پروفایل معتبر است. خصوصاً كه مقیاس V نیز صفر است.  با توجه به اینکه نمره ی آزمودنی کمی بالاتر از  دامنه ی  مورد  قبول برای اعتبار پروتکل می باشد می توان نتیجه گرفت، که آزمودنی حالت دفاعی داشته و برخی از  مشکلات روانشناختی خود را انکار کرده است.

  1.  وارسی نمره مقیاس مطلوبیت(Y)

نمره ی آزمودنی در مقیاس مطلوبیت 59 می باشد، می توان استنباط کرد که  آزمودنی تمایل به انکار مشکلات روانشناختی دارد.

  1.  وارسی نمره مقیاس بدنمایی(Z)

این شاخص نشان می دهد كه فرد تا چه اندازه خود را با اصطلاحات روان شناختی منفی توصیف می كند. وجود برافراشتگی در این شاخص(BR=54) می تواند نشانۀ احساس پوچی ، عزت نفس پایین، احتمال خود تخریبگری، ، احساس گناه و افسردگی باشد.

در كل چون در شاخص های روایی X و Z با برافراشتگی متوسط رو به رو هستیم(نیمرخ دره ای در نشانگرهای اصلاحی) این برافراشتگی ها ممكن است ناشی از فریاد كمك خواهی از سوی مراجع باشد.

 

گام دوم: وارسی مقیاس های آسیب شدید شخصیت

بررسی ها در مقیاس های آسیب شدید شخصیت كه شامل: اسكیزوتایپال، شخصیت مرزی و پارانویید است، نشان می دهد كه هیچ گونه برافراشتگی قابل ملاحظه ای در سه مقیاس وجود ندارد یعنی مقدارBR نهایی در این مقیاس ها كمتر از 75 است. بنابراین وجود این اختلالات در این بیمار را می توان رد كرد.

گام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت

در این گام از تفسیر به بررسی مقیاس های 1 تا 8B می پردازیم و مقیاس های برافراشته را مشخص نموده و به تفسیر آنها می پردازیم. همان گونه كه در نیمرخ نشان داده شده است مقیاس 2B یا اختلال شخصیت افسرده در این آزمودنی  BR=78 است كه به تفسیر آن می پردازیم، مقیاس های دیگر دارای برافراشتگی چشم گیر نیستند.

مقیاس افسردگی(2B)

 نمراتی كه این فرد بدست آورده نشان می دهد که آزمودنی اختلال شخصیت که به گونه ای دیگر تصرح نشده (NOS) همراه با صفات شخصیت افسرده، كه BR آن برابر با 78 است . سبك شخصیتی افسرده نه تنها شامل نشانه های بازگشتی افسردگی است، بلكه الگوی پایداری از افكار، نگرش ها، رفتارها و خودپنداره مربوط به افسردگی را در بر می گیرد. این قبیل افراد خود را بی ارزش، آسیب پذیر، نابسنده، ناموفق وگناه كار تلقی می كنند و اغلب درگیر انتقاد از خویش هستند. رخدادها را به گونه ای ناامیدانه و تقدیرگرایانه تصور می كنند. آموخته اند كه مسخره و ریشخ.................................

...............

.......................

انواع كدهای شایع با اختلال شخصیت افسرده

به علت برافراشتگی در مقیاس های D(افسرده خویی) و CC (افسردگی اساسی)، بررسی كدهای شایع باید با احتیاط صورت گیرد زیرا ابتدا باید افسردگی بالینی با موفقیت درمان و بعد به اختلال شخصیت افسرده پرداخته شود. به طور كلی دو كد شایع قابل بررسی است ولی به علت برافراشتگی پایین در این دو مقیاس، تفسیر با احتیاط صورت می گیرد.

2B3(افسرده، وابسته)

بیماران دارای این كد، بسیار شبیه تیپ فرعی "افسرده مرضی" هستند، این افراد علاوه بر ویژگی های اساسی سبك شخصیت افسرده، مشخصه های اساسی سبك شخصیت وابسته را نیز دارا هستند. ویژگی های اصلی این بیماران عبارتند از: افسردگی، دلسردی، ناامیدی. آنها اغلب ظاهری غمگین و وضیعتی افسرده، تقریباً وداوم دارند و گرفتار اختلالات خواب هستند. رفتارشان ناهوشیارانه در جهت برانگیختن همدردی، حمایت و دلسوزی دیگران است.

توجه: چون فرد از نظر بالینی افسرده است، سبك شخصیتی توصیف شده در این جا ممكناست مظهری از افسردگی و نه سبك شخصیتی اصلی باشد. اگر این امر صادق باشد، باید پس از درمان موفقیت آمیز افسردگی نشانه ها و رفتارهای نشان دهنده این سبك شخصیت كاهش یابد.

2B8A(افسرده، منفی گرا)

فرد افسردگی را با خشم، تحریك پذیری و شكوه از بی حوصلكی در هم می آمیزد. بین تندخویی و رنجیدگی از دیگران در مقابل خودتنبیهی و خود انتقادگری در نوسان است. معمولاً احساسات را به روش لجاجت، تعلل و نابسندگی بروز می دهد.

دلالت های درمانی

كانون عمده مداخله برای این افراد مداخله های مربوط به رفتار میان فردی، طرحواره های شناختی، خودپنداره و انتظارات است. فنون ویژه احتمالاً مشتمل بر مهارت های اجتماعی،  جرأت ورزی، مداخله های شناختی كه فرض های زیربنایی را به چالش می كنند، برنامه های رفتاری كه فعالیت های مرتبط با لذت را افزایش می دهند، شركت در گروه هایی كه ......................

..................

گام چهارم: وارسی مقیاس های نشانگان بالینی

فرد در مقیاس های نشانگان بالینی شدید، در مقیاس CC(اختلال افسردگی اساسی) BR=95را بدست آورده و در مقیاس های بالینی شدید دیگر ، اختلال اضطرابیBR=60.5 ، شبه جسمی BR=60.5، افسرده خوییBR=55.5 به تفسیر افسردگی شدید می پردازیم.

افسردگی عمده(CC)

..........................

.....................................

گام ششم: تلفیق یافته های آزمون با سایر منابع اطلاعاتی

همان طور كه در پروفایل این فرد مشاهده می شود شاخص های اصلاح و تعدیل، الگوی پاسخ غیر عادی ای را نشان نمی دهند و فرد به سؤالات با دقت پاسخ داده و سؤالات را فهمیده است و همكاری خوبی با آزمون گر داشته است. در مورد مقیاس های شخصیتی، برافراشتگی های قابل توجهی در اختلال شخصیت افسرده ذكر است. همچنین در مقیاس نشانگان بالینی نیز برافراشتگی بالایی برافر نشانگان شدید بالینی یعنی اختلال افسردگی اساسی نیز به چشم می

...........................................

.............................................

 

تشخیص:

محور I: اختلال افسردگی اساسی.

محور II: ...............................

محور III: .............................

محور IV: مشکلات تحصیلی و روابط بین فردی

محور V:....................................

 

 

 

 

 

توجه : گزارش نمونه واقعی آزمون های روانشناسی، شامل خودِ پرسشنامه و پاسخ آزمون دهنده به سوالات پرسشنامه نمی باشد .