توضیحات کامل :

پروژه کارآفرینی چاپ و تولید عكس رنگی در 66 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

پیشگفتار

مقدمه

 

فصل اول  : کلیات

الف : تعاریف مفاهیم و اصطلاحات

ب: تعریف و تشریح موضوع تحقیق

 ج : اهداف پروژه

 

فصل دوم : جمع آوری مقدماتی اطلاعات ( پیشینه طرح )

الف : تاریخچه چاپ و تولید عكس در جهان و ایران 

ب : تاریخچه طرح

 

فصل سوم :  برنامه عملیاتی

الف : تهیه و تبدیل مواد اولیه

ب : خدمات طرح

ج : روشهای بازار یابی و تبلیغات

 

 

فصل چهارم : نیروی انسانی

چارت تشكیلاتی

 

فصل پنجم  : منابع مالی

الف : ضوابط جواز تاسیس و گذفتن مجوز

ب : توجیه اقتصادی طرح :

نتیجه گیری

فهرست منابع