توضیحات کامل :

ترجمه مقاله برنامه ریزی خطی فازی براساس روشی برای طراحی زنجیره تأمین تاکتیکی در محیطی نامعلوم در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 عنوان انگلیسی مقاله :

A fuzzy linear programming based approach for tactical supply chain planning in an uncertainty environment

 

عنوان فارسی مقاله :

برنامه ریزی خطی فازی براساس روشی برای طراحی زنجیره تأمین تاکتیکی در محیطی نامعلوم

 

 

بخشی از ترجمه :

abstract
This paper models supply chain (SC) uncertainties by fuzzy sets and develops a fuzzy linear programming  model for tactical supply chain planning in a multi-echelon, multi-product, multi-level, multi-period supply chain network. In this approach, the demand, process and supply uncertainties are jointly considere The aim is to centralize multi-node decisions simultaneously to achieve the best use of the available resources along the time horizon so that customer demands are met at a minimum cost. This proposal is tested by using data from a real automobile SC. The fuzzy model provides the decision maker (DM) . with alternative decision plans with different degrees of satisfaction

 

چکیده :

این مقاله، تردیدهای زنجیره ی تأمین را با مجموعه های fuzzy مدل سازی کرده و مدل برنامه نویسی خطی fuzzy را برای طراحی زنجیره ی تأمین تاکتیکی در یک شبکه ی زنجیره ی چند پلکانی، چند محصولی، چند سطحی و چند دوره ای توسعه می دهد. در این روش، تقاضا که در مورد فرآیند و تأمین به طور پیوسته ای در نظر گرفته می شوند. هدف کار متمرکز شدن بر تصمیمات چند مشکلی به طور همزمان برای به دست آوردن بهترین استفاده از منابع موجود در افق زمان می باشد به طوریکه تقاضاهای مشتری با مینیمم هزینه مواجه شوند. این طرح با استفاده از اطلاعات یک SC اتومبیل واقعی تست می شود. این مدل fuzzy با طرح های تصمیمی متناوبی را با درجه های رضایت متفاوت برای تصمیم گیرنده فراهم می آورد.